Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Slovensko podporí budovanie vodných ciest

31.01.2017

Varšava (31. januára 2017) – Poľsko ako predsednícka krajina Vyšehradskej štvorky (V4) hostí medzinárodnú konferenciu, ktorej témou je  vzájomné prepojenie a využívanie vnútrozemských vodných ciest. Výsledkom rokovaní na úrovni ministrov je podpis memoranda medzi Poľskom, Českou republikou a Slovenskom o príprave návrhu vodného koridoru Dunaj-Odra-Labe. Za slovenskú stranu ho podpísal minister dopravy a výstavby Arpád Érsek.

„Je dôležité, aby došlo k zhusteniu vodných spojení, aby vodná doprava postupne mohla konkurovať nákladnej doprave na našich cestách, zvlášť pri preprave tovarov na veľké vzdialenosti. Preto musíme spojiť sily v rámci V4, posilniť spoluprácu a pustiť sa do realizácie cezhraničných projektov,” uviedol v príhovore minister dopravy Arpád Érsek.

Do roku 2030 by viac ako 30 percent transportu na cestách v Európskej únii malo byť diverzifikovaných na alternatívne možnosti prepravy, medzi nimi aj vodné cesty. Posilnenie pozície vnútrozemskej vodnej dopravy prináša ekonomické benefity, posilňuje vzájomný obchod, spája kľúčové prístavy a podporuje cestovný ruch.
Slovensko sa v oblasti vodnej dopravy v rokoch 2016 – 2020 sústreďuje na rozvoj infraštruktúry vodnej dopravy, predovšetkým na Dunaji a jeho splavných prítokoch, ako súčasti európskej dopravnej siete (TEN-T). Konkrétne ide o dosiahnutie dostatočných plavebných parametrov na Dunaji, zabezpečenie garantovanej možnosti plavby (min. 300 dní v roku). Pripravuje sa tiež modernizácia slovenských verejných prístavov na Dunaji.
SR aj vďaka fondom EÚ v tomto roku začne s modernizáciou plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo, čo umožní plynulejšiu plavbu bez prekážok na tejto medzinárodnej trase.


späť

na začiatoktlačiť