Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Ministerstvo dopravy podporuje vzdelávanie budúcich dopravných expertov

13.02.2017

Bratislava (10. februára 2017) – Možnosti využitia Národného systému dopravných informácií a poskytnutie kapacít Žilinského letiska pre potreby študentov boli hlavné témy včerajšieho stretnutia ministra dopravy a výstavby Arpáda Érseka s rektorkou Žilinskej univerzity Tatianou Čorejovou. Podnetom pre stretnutie je rozvíjanie vzájomnej spolupráce a vytváranie podmienok pre zeefektívnenie výučby a prepájanie teórie s praxou.

„Sme otvorení spolupráci s vysokými školami a akademickými inštitúciami. Teší ma, že môžeme prispieť k vzdelávaniu budúcich odborníkov v oblasti informačno-komunikačných technológií a všetkých druhov dopravy, vrátane leteckej,“ povedal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.
Žilinská univerzita prejavila záujem najmä o využívanie Národného systému dopravných informácií pre študijné účely. Študenti ho budú aplikovať pri plánovaní dopravnej infraštruktúry a ako podklad pre svoje záverečné práce. Študenti leteckej dopravy môžu aj naďalej využívať kapacity Žilinského letiska ako unikátneho vzdelávacieho strediska pre integrovaný letecký výcvik.


späť

na začiatoktlačiť