Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Krajiny V4 chcú spoločne prilákať do stredu Európy viac turistov

16.02.2017

Varšava (16. februára 2017) – Zviditeľnenie európskych destinácií a podpora marketingových aktivít na vzdialených trhoch bola hlavnou témou stretnutia štátnych tajomníkov ministerstiev zodpovedných za cestovný ruch v rámci zoskupenia V4 vo Varšave. Predstavitelia zároveň podpísali Protokol o spolupráci v oblasti cestovného ruchu v rámci V4, ktorého súčasťou je aj marketingový plán na rok 2017.

„Spolupráca v cestovnom ruchu  v rámci V4 je úspešná a preto je naším cieľom v tom pokračovať aj naďalej. Verím, že aj vďaka pripravovaným podujatiam sa nám aj s našimi partnermi podarí prilákať do stredoeurópskeho regiónu čo najviac zahraničných návštevníkov,“ uviedol na stretnutí štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR Peter Ďurček.

Slovensko, Česká republika, Maďarsko a Poľsko sa pod spoločným sloganom „Discover Central Europe“ propaguje v destináciách ako USA, Rusko, Japonsko, Brazília, India, Čína, Latinská Amerika, Stredný východ, Singapur, Austrália.  Sústreďujú sa tak na získanie turistov zo vzdialených trhov, ktorí pri svojich cestách do Európy kombinujú viaceré destinácie. Práve spoločný postup V4 umožňuje realizovať aktivity efektívnejšie a vo väčšom rozsahu.
Predstavitelia krajín V4 sa zároveň zhodli na tom, že pre naplnenie týchto cieľov je nevyhnutná silnejšia podpora zo strany štátu. Na stretnutí vo Varšave si vymenili informácie o aktuálnej situácii v  cestovnom ruchu, prezentovali najaktuálnejšie štatistiky a predstavili ďalšie plány v oblasti podpory rozvoja cestovného ruchu.

Dôležitými témami rokovania boli aj problematika kolaboratívneho hospodárstva, ktorá v súčasnosti rezonuje v rámci Európskej únie a implementácia smernice EÚ 2015/2302 Európskeho parlamentu a Rady z 25. novembra 2015 o balíku cestovných služieb a asistenčných cestovných službách.


späť

na začiatoktlačiť