Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Ministerstvo podporuje výstavbu nájomných bytov v Bratislave

28.03.2017

Bratislava (24. marca 2017) – Projekt na vybudovanie nových náhradných nájomných bytov v Dúbravke pre Bratislavčanov žijúcich v reštituovaných domoch s regulovaným nájomným je potrebné dokončiť čo najskôr. Aktivita časti obecných poslancov, proti projektu, s právoplatne vydaným stavebným povolením, nemá logiku. Ak by ju Bratislava akceptovala, znovu by oddialila začatie riešenia problematiky náhradných nájomných bytov a zvýšila náklady hlavného mesta.

 „Prekvapuje ma aktivita niektorých  poslancov aj starostu proti právoplatne vydanému stavebnému povoleniu, ktorého zmenu pán starosta osobne podpísal. Uvedenú aktivitu považujem nešťastné politizovanie odbornej záležitosti, ktoré je naviac podľa mňa aj v rozpore s existujúcim právnym stavom. Bratislava má totiž platné stavebné povolenie, platnú zmluvu so stavebnou firmou, platnú zmluvu o dotácii so štátom a platné uznesenie mestského zastupiteľstva. Nerealizácia tohto projektu by hlavnému mestu priniesla finančné škody vo výške niekoľko miliónov eur.“ povedal štátny tajomník ministerstva dopravy a výstavby Peter Ďurček.

 Z dokumentov, ktoré sú verejne dostupné je jasné, že projekt má právoplatné stavebné povolenie z roku 2014 a so zmenami v tomto povolení dňa 18. 1 2016 súhlasil aj súčasný starosta mestskej časti, čo potvrdil svojim podpisom. Počas samotného konania ani pri zmene stavebného povolenia v minulom roku pritom neboli zo strany súčasných poslancov vznesené žiadne zásadné námietky a projekt získal okrem iného aj súhlasné stanovisko mestského zastupiteľstva a mestskej časti Dúbravka.

 Hlavné mesto má rovnako, ako všetky  mestá na Slovensku, povinnosť zabezpečiť náhradné nájomné bývanie pre ľudí žijúcich v reštituovaných domoch s regulovaným nájomným. Jedným zo spôsobov ako, túto povinnosť zabezpečiť je výstavba nových bytov na pozemkoch vo vlastníctve mesta. Štát prostredníctvom ministerstva dopravy tento proces podporuje dotáciami, ktoré mesto môže získať.


späť

na začiatoktlačiť