Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Ministerstvo dopravy opätovne vyzvalo na realizáciu nájomných bytov v Dúbravke

25.04.2017

Bratislava (25. apríla 2017) – Výstavba nových nájomných bytov v Dúbravke stojí na mŕtvom bode. Bráni tomu aktivita niektorých poslancov mestskej časti, ktorí aj napriek právoplatne vydanému stavebnému povoleniu vystupujú proti plánovanému projektu. Štátny tajomník ministerstva dopravy a výstavby Peter Ďurček spolu s primátorom hlavného mesta Ivom Nesrovnalom opätovne vyzvali mestskú časť, aby nebránila výstavbe nových nájomných bytov, s ktorými sama súhlasila. Ako uviedli, odďaľuje to riešenie samotnej problematiky a zároveň spôsobuje hlavnému mestu nemalé finančné straty. Tento prípad zároveň poukazuje na fakt, že je potrebné prehodnotiť aktuálny právny stav.

„Po dlhých rokoch sme našli spôsob, ako riešiť problém s reštituovanými bytmi v Bratislave, kde je zo všetkých miest asi najvypuklejší. Sme znepokojení, že realizácia riešení naráža na zložité úradné postupy, ktoré so sebou prináša stav, keď sú mestské časti zároveň aj stavebnými úradmi. Samotný magistrát zodpovedný za rozvoj hlavného mesta ako celku však túto kompetenciu, respektíve jej časť, vôbec nemá. Takéto prerozdelenie kompetencií spôsobuje problémy hlavnému mestu, mestským častiam a najmä našim občanom. To nás núti prehodnotiť existujúci právny stav. Máme indície, že obdobných prípadov môže byť viac a sme toho názoru, že stavebné úrady by nemali byť používané ako politický nástroj vo vzťahoch medzi hlavným mestom a jeho mestskými časťami” uviedol štátny tajomník ministerstva dopravy Peter Ďurček.
Projekt na vybudovanie nových náhradných nájomných bytov v Dúbravke pre Bratislavčanov žijúcich v reštituovaných domoch s regulovaným nájomným  má právoplatné stavebné povolenie z roku 2014. So zmenami v tomto povolení dňa 18. 1. 2016 súhlasil aj súčasný starosta mestskej časti, čo potvrdil svojim podpisom.

Počas samotného konania ani pri zmene stavebného povolenia v minulom roku pritom neboli zo strany súčasných poslancov vznesené žiadne zásadné námietky a projekt získal okrem iného aj súhlasné stanovisko mestského zastupiteľstva a mestskej časti Dúbravka.

Hlavné mesto má rovnako, ako všetky  mestá na Slovensku, povinnosť zabezpečiť náhradné nájomné bývanie pre ľudí žijúcich v reštituovaných domoch s regulovaným nájomným. Jedným zo spôsobov ako, túto povinnosť zabezpečiť je výstavba nových bytov na pozemkoch vo vlastníctve mesta. Štát prostredníctvom ministerstva dopravy tento proces podporuje dotáciami, ktoré mesto môže získať.


späť

na začiatoktlačiť