Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Vnútromestská doprava v Prešove sa odľahčí, prieťah mestom je dokončený

13.07.2017

Prešov (13. júla 2017) – Prešovčania budú tráviť menej času v každodenných dopravných kolónach v centre mesta. Zároveň, vďaka novému prieťahu, sa výrazne odkloní tranzit cez tretie najväčšie mesto na Slovensku. Do užívania širokej motoristickej verejnosti bude odovzdaná stavba preložky cesty I/68 Prešov odb. Škultétyho – ZVL postupne. Celý prieťah sa spojazdní v sobotu, 15.07. 2017 o 10.00 hod. Od tohto projektu sa očakáva predovšetkým odľahčenie vnútromestskej dopravy na miestnych komunikáciách, zlepšenie plynulosti dopravy ako aj kvality života v meste.

„Som veľmi rád, že dnes môžeme spoločne povedať, že sme na konci tejto dlhej cesty a spoločne  prestrihneme pásku, ktorá otvorí zhruba štyri kilometre dlhý úsek, od ktorého si Prešovčania veľa sľubujú. Táto cesta do veľkej miery odkloní tranzit na hlavnom cestnom ťahu z východu na západ mimo centra mesta,“ povedal štátny tajomník ministra dopravy a výstavby SR Viktor Stromček. 
Predpokladaná intenzita dopravy na tomto cestnom úseku je približne 13-tisíc až 15-tisíc vozidiel denne. Výrazne by sa mala zlepšiť doprava na Duklianskej či Rusínskej ulici, tiež na Ulici armádneho generála L. Svobodu, a tým aj v rámci celého Prešova.

Predmetom projektu bola preložka štátnej cesty I/68 do novonavrhovanej trasy, mimo zastavanú centrálnu časť mesta Prešov. Jeho podstatnou súčasťou sú aj všetky nevyhnutné stavebno-technické úpravy na dotknutých komunikáciách nižšej triedy, tiež realizácia preložiek všetkých dotknutých podzemných a nadzemných inžinierskych sietí.  Celkovo stavba pozostáva z 92 stavebných objektov.


späť

na začiatoktlačiť