Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Kam po skončení základnej školy – Študuj dopravu

26.09.2017

Bratislava (26. septembra 2017) – Propagácia stredného odborného vzdelávania v oblasti dopravy a techniky medzi žiakmi základných škôl je cieľom spoločného podujatia ministerstva dopravy a výstavby, železničných spoločností, univerzít a stredných odborných škôl. Akcia s názvom Kam po skončení základnej školy – ŠTUDUJ DOPRAVU sa uskutoční 6. – 7. októbra 2017 od 9.00 h do 13.00 h v priestoroch Múzea dopravy v Bratislave. Na podujatí budú predstavené  študijné a učebné odbory v oblasti dopravy, ktoré je možné študovať na stredných odborných školách v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji. Vysoké školy budú informovať o možnostiach štúdia zameraného na dopravu a dopravné stavby.

„Podporujeme podujatia, na ktorých môžeme presvedčiť budúcich stredoškolákov o tom, že študovať dopravu je zaujímavé, podporuje rozvoj kreativity a technického myslenia. Absolventi študijných a učebných odborov v oblasti dopravy a techniky sú na trhu práce veľmi žiadaní. Majú široké možnosti uplatnenia sa v rôznych spoločnostiach alebo môžu pokračovať v ďalšom štúdiu na vysokých školách,“ povedal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.

Na žiakov čakajú viaceré zaujímavé atrakcie, ktoré im priblížia prácu v dopravných odvetviach. Účastníci budú môcť navštíviť priestory rušňa, kamióna, výstavu železničných modelov. Na podujatí budú mať možnosť vyskúšať si riadenie rušňa prostredníctvom moderného vlakového zabezpečovača a riadenie dopravy z pozície výpravcu alebo rušňovodiča na modelovej železnici. Tiež budú mať príležitosť oboznámiť sa s parkovacím asistentom osobného vozidla ovládaným na diaľku. Pripravené budú videoprojekcie, fyzikálne pokusy vo „vedeckej cukrárni“, špeciálne okuliare simulujúce stav po užití alkoholu a drog, výstavy, súťaže a dopravné kvízy. Vstup na podujatie je bezplatný.


späť

na začiatoktlačiť