Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Rokovania o implementácii rozsudku vo veci Gabčíkovo – Nagymaros

29.09.2017

Bratislava, Budapešť  (28. septembra 2017) – Pri príležitosti 20. výročia vynesenia rozsudku Medzinárodného súdneho dvora v Haagu vo veci Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros prijali slovenský a maďarský splnomocnenec vlády pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros spoločné vyhlásenie.

V spore vo veci Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros vyniesol Medzinárodný súd (MSD) v Haagu rozsudok pred dvadsiatimi rokmi. Rozsudok bol historickým míľnikom v spore, ktorý dlhodobo zaťažoval slovensko-maďarské vzťahy. Obe strany ho prijali a v dobrej viere sa zaviazali ho implementovať vzájomnou dohodou.

Rokovania v predmetnej veci prebiehajú s menšími prestávkami takmer dvadsať rokov. Od vynesenia rozsudku, nastalo viacero nových skutočností, ktoré významne ovplyvňujú smerovanie rokovaní dvoch strán:  členstvo oboch krajín v Európskej únii, narastajúce sociálne očakávania v súvislosti s environmentálnou udržateľnosťou a sprísňujúce sa právne predpisy, nárast európskeho energetického trhu, požiadavky na ekologickú dopravu a iné.
Výnimočná kvalita bilaterálnych vzťahov umožňuje, že otázku Gabčíkovo – Nagymaros riešia strany aktívne, podľa princípov daných MSD, ale zároveň odzrkadľujú výzvy súčasnej doby. Preto strany v rokovaniach prioritizujú najproblematickejšie otázky, medzi ktoré patrí aj prírodná a hydrografická rehabilitácia starého koryta Dunaja a bočných ramien Dunaja s cieľom dosiahnuť prirodzenú konektivitu ramien na maďarskej a slovenskej strane.


späť

na začiatoktlačiť