Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Štúdium dopravných odborov má budúcnosť

05.10.2017

Bratislava (5. októbra 2017) – Pre žiakov posledných ročníkov základných škôl začína byť v tomto období aktuálna otázka výberu budúceho povolania. Pripravované spoločné podujatie ministerstva dopravy a výstavby, železničných spoločností, univerzít a stredných odborných škôl, na ktorom sa bude prezentovať stredné odborné vzdelávanie v oblasti dopravy, im môže pomôcť v rozhodovaní sa o ďalšom štúdiu. Akcia s názvom Kam po skončení základnej školy – ŠTUDUJ DOPRAVU sa uskutoční 6. – 7. októbra 2017 od 9.00 h do 13.00 h v priestoroch Múzea dopravy v Bratislave.

„Absolventi študijných a učebných odborov v oblasti dopravy a techniky sú na trhu práce veľmi žiadaní. Majú široké možnosti uplatnenia sa v rôznych spoločnostiach, alebo môžu pokračovať v ďalšom štúdiu na vysokých školách. Preto je pre nás dôležité presvedčiť budúcich stredoškolákov o tom, že štúdium týchto odborov je veľmi užitočné, zaručí im úspech na trhu práce a podporuje technické myslenie,“ povedal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.

Na podujatí budú predstavené  študijné a učebné odbory v oblasti dopravy, ktoré je možné študovať na stredných odborných školách v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji. Vysoké školy budú informovať o možnostiach štúdia zameraného na dopravu a dopravné stavby.
Účastníci budú môcť navštíviť priestory rušňa, kamióna, výstavu železničných modelov. Súčasťou programu bude možnosť vyskúšať si riadenie rušňa prostredníctvom moderného vlakového zabezpečovača a riadenie dopravy z pozície výpravcu alebo rušňovodiča na modelovej železnici. Takisto sa budú môcť oboznámiť s parkovacím asistentom osobného vozidla ovládaným na diaľku. Pripravené budú videoprojekcie, fyzikálne pokusy vo „vedeckej cukrárni“, špeciálne okuliare simulujúce stav po užití alkoholu a drog, výstavy, súťaže a dopravné kvízy. Vstup na podujatie je bezplatný.


späť

na začiatoktlačiť