Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Rezort dopravy splnil viac ako polovicu úloh z Revízie výdavkov

11.10.2017

Bratislava (11. októbra 2017) – V prvom polroku 2017 plnili rezorty zdravotníctva, dopravy a informatizácie opatrenia Revízie výdavkov. Opatrenia sú zamerané na efektívnejšie využívanie verejných zdrojov a zvýšenie hodnoty za peniaze z verejných financií. Ministerstvo dopravy a výstavby implementuje celkovo 32 opatrení. Svoj záväzok plní ku koncu júna 2017 na 62 percent, čo je najviac zo všetkých troch rezortov zapojených do pilotného projektu Revízie výdavkov.    

„Snažíme sa neustále zvyšovať efektivitu využívania verejných zdrojov a projekt Revízie výdavkov je pre nás jeden z nástrojov ako tento cieľ splniť. Som rád, že sme zaznamenali pokrok v tejto oblasti a splnili sme viac ako polovicu úloh, ktoré sme si stanovili,“ povedal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.

Medzi prvé výsledky plnenia úloh rezortu dopravy môžeme považovať aktualizovanie metodiky hodnotenia projektov (CBA) a poskytovanie všetkých dát k posudzovaným stavbám pre kontrolné hodnotenie Útvaru hodnoty za peniaze. Aj na základe pozitívneho hodnotenia projektu R3 Tvrdošín - Nižná sa už začalo s verejným obstarávaním toho úseku. Aktuálne spolupracuje ministerstvo financií a dopravy na hodnotení ďalších 3 prioritných úsekov rýchlostných ciest, ktoré plánuje Národná diaľničná spoločnosť stavať a 3 ťahov ciest I. triedy od Slovenskej správy ciest. Ministerstvo dopravy spustilo aj pilotný projekt  webstránky detailne informujúcej o projektoch OPII, ktorej obsah sa bude ďalej dopĺňať. 
Výrazne sa zefektívnil aj nákup elektriny u ŽSR, kde sa za prvý polrok 2017 podarilo prekročiť stanovený cieľ úspor viac ako trojnásobne. Medzi ďalšie opatrenia, ktoré prispejú k účelnému vynakladaniu verejných prostriedkov na dopravu patrí detailné sledovanie možností maximálneho využitia predchádzajúcich stupňov projektovej dokumentácie. „Našim cieľom je pokračovať v práci a stále hľadať možnosti ako efektívnejšie využívať peniaze, ktoré máme k dispozícií,“ dodal minister A. Érsek.

Implementačná jednotka realizovala tento odpočet opatrení v spolupráci s Útvarom hodnoty za peniaze a Ministerstvom dopravy a výstavby SR. Odpočet opatrení za oblasť dopravy nájdete na internetovej stránke http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26931


späť

na začiatoktlačiť