Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Správcovia bytových domov majú čas zapísať sa do zoznamu do konca roka 2017

07.12.2017

Bratislava (7. decembra 2017) – Správcovia bytových domov majú povinnosť byť zapísaní podľa zákona o správcoch bytových domov  v zozname vedenom Ministerstvom dopravy a výstavby SR do 31. decembra 2017. 

Vzhľadom na zákonné lehoty ministerstvo dopravy upozorňuje, aby správcovia podanie žiadosti neodkladali na poslednú chvíľu. Pre splnenie zákonných podmienok je potrebné byť zapísaný v zozname do konca tohto roka. V tomto prípade však nepostačuje mať iba doručenú žiadosť v uvedenom termíne. Žiadosti je potrebné zaslať so všetkými potrebnými náležitosťami a prílohami podľa zákona o správcoch bytových domov . Ministerstvo má na vydanie osvedčenia o zápise do zoznamu správcov 15 dní.

Z uvedeného dôvodu ministerstvo odporúča zasielať žiadosti do 15. decembra 2017, aby v prípade nevyhovujúcej žiadosti bol časový priestor na jej opravu, resp. doplnenie a následný zápis do zoznamu. Povinnosť zapísať sa do zoznamu budú mať po uvedenom dátume všetky fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, ktoré budú mať záujem podnikať v oblasti správy a údržby bytového fondu.
Viac informácií o vzoroch žiadostí, prílohách a o zápise do zoznamu na www.zoznamspravcov.sk.

 


späť

na začiatoktlačiť