Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
 
 
 
           
  Informácie
    Aktuality
      27. september - Svetový deň cestovného ruchu (.pdf) (325 kB)
      Súťaž o najlepšiu inováciu v cestovnom ruchu 2015
      Osobnosť cestovného ruchu
      Kampaň EÚ na propagáciu cestovného ruchu v Európe: "Európa. Zázraky sú všade naokolo"
      Nový program v oblasti zručností pre Európu: spolupráca na posilňovaní ľudského kapitálu, zamestnateľnosti a konkurencieschopnosti
      Vybrané odborné časopisy
      Výzvy Európskej komisie v cestovnom ruchu (.pdf) (91 kB)
    Archív
    Kalendár podujatí
  Cestovný ruch
  Kompetencie sekcie cestovného ruchu
  Podpora destinačného manažmentu
  Podpora pešej turistiky a cykloturistiky
  Podpora kongresového a incentívneho cestovného ruchu
  Podporné programy
  Tvorba identity SR a budovanie značky Slovensko
  Konkurencieschopnosť v cestovnom ruchu
  Vzdelávanie
  Medzinárodná spolupráca
  Konferencie
  Zoznamy diplomových a bakalárskych prác katedier CR
  Regulačné zaťaženie v cestovnom ruchu
na začiatoktlačiť