Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
           
  Systém ohlasovania udalostí
  Pôsobnosť útvaru
  Kontakt
  Legislatíva v civilnom letectve
  Legislatíva v námornej plavbe
  Štatistika v civilnom letectve
  Záverečné správy
    Rok 2017
    Rok 2016
    Rok 2015
    Rok 2014
    Rok 2013
    Rok 2012
    Rok 2011
      2011 záverečné správy
        SKA2011001, 25.04.2011, OM-M500
        SKA2011002, 22.05.2011, OM-AXM
        SKA2011003, 05.06.2011, OM-M300
        SKA2011004, 04.06.2011, OM-DBT
        SKA2011005, 18.06.2011, OM-JOJ
        SKA2011006, 08.07.2011, OM-NRK
        SKA2011007, 10.07.2011, OM-9109
        SKA2011008, 16.07.2011, BPK
        SKA2011009, 23.07.2011, OM-1111
        SKA2011010, 06.08.2011, OM-M939
        SKA2011011, 20.08.2011, SP-KDN
        SKA2011012, 20.08.2011, OM-H041
        SKA2011013, 03.09.2011, OM-KMF / OM-3503
        SKA2011014, 11.09.2011, OM-H456
        SKA2011015, 17.09.2011, OM-P802 / OM-M608
        SKA2011016, 16.09.2011, OM-P326
        SKA2011017, 23.09.2011, OK-TAO
        SKA2011018, 13.12.2011, OM-M407
        SKS2011001, 03.04.2011, OM-AFB
        SKS2011003, 26.06.2011, OM-IKM
        SKO2011005, 28.04.2011, OM-OPF
    Rok 2010
    Rok 2009
  Úrady a organizácie
  ECCAIRS
  Oznamy / INFO
na začiatoktlačiť