Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
 
 
 

Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR) je štátna príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR špecializovaná na marketing a štátnu propagáciu cestovného ruchu Slovenskej republiky. Bola zriadená Ministerstvom hospodárstva SR v roku 1995.

SACR vykonáva:

  • marketing cestovného ruchu na celoštátnej úrovni
  • poskytuje informácie o možnostiach cestovného ruchu na Slovensku
  • propaguje Slovensko ako cieľovú krajinu cestovného ruchu
  • prispieva k tvorbe pozitívneho obrazu Slovenska v zahraničí a podporuje predaj produktov cestovného ruchu Slovenskej republiky.

SACR je oprávnená vykonávať oficiálne zastúpenia v zahraničí a vytvárať detašované pracoviská v tuzemsku a v zahraničí.  

 

na začiatoktlačiť