Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Cestovná kancelária organizuje zájazdy a služby cestovného ruchu a predáva ich cestujúcim buď priamo, alebo prostredníctvom sprostredkovateľov, napr. cestovných agentúr.

Cestovná agentúra predáva a rezervuje služby cestovného ruchu pre cestujúcich (spotrebiteľov).

Podmienky podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr upravuje zákon č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, v znení zákona č. 186/2006 Z. z. a zákona č. 136/2010 Z. z.  Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto zákona vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk).

na začiatoktlačiť