Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Spôsob organizovania zájazdov a niektoré podmienky podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr upravuje zákon č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, v znení zákona č. 186/2006 Z. z. a zákona č. 136/2010 Z. z.

na začiatoktlačiť