Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Slovak Convention Bureau (SCB) www.slovakconvention.sk vzniklo s cieľom prezentovať Slovensko ako vhodnú destináciu pre kongresový a incentívny (stimulačný) cestovný ruch*, podporovať konanie podujatí tejto formy obchodného cestovného ruchu na Slovensku, ako aj propagáciu svojich členov.    

* Pozri terminológia vybraných pojmov v CR v časti "Cestovný ruch".

na začiatoktlačiť