Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Slovak Convention Bureau (SCB) www.slovakconvention.sk vznikla s cieľom prezentovať Slovensko ako vhodnú destináciu pre kongresový a incentívny (stimulačný) cestovný ruch*, podporovať konanie podujatí tejto formy obchodného cestovného ruchu na Slovensku, ako aj propagáciu svojich členov.

Slovak Convention Bureau je neziskovou organizáciou, ktorá ťaží zo svojej príslušnosti k SACR - Slovenskej agentúre pre cestovný ruch, ako aj z partnerstva s kľúčovými poskytovateľmi služieb. SCB bola založená na verejno-súkromnom partnerstve v sektore cestovného ruchu.

Viac informácií na webovej stránke SACR www.sacr.sk v záložke Kongresový a incentívny cestovný ruch (MICE)         

* Pozri terminológia vybraných pojmov v CR v časti "Cestovný ruch".

na začiatoktlačiť