Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti civilného letectva

 

Termín predkladania žiadostí

podľa výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti civilného letectva

 

Právny predpis

 

Formuláre v elektronickej forme

príloha č. 1 k výnosu č. 14097/2014/C410-SCLVD/73232-M (.rtf, 70 kB)

príloha č. 2 k výnosu č. 14097/2014/C410-SCLVD/73232-M (.rtf, 64 kB)

príloha č. 3 k výnosu č. 14097/2014/C410-SCLVD/73232-M (.rtf, 81 kB)

príloha č. 4 k výnosu č. 14097/2014/C410-SCLVD/73232-M (.rtf, 69 kB)

príloha č. 5 k výnosu č. 14097/2014/C410-SCLVD/73232-M (.rtf, 76 kB)

 

Výberový a hodnotiaci orgán

Komisia na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na posudzovanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti civilného letectva

 

na začiatoktlačiť