Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
           
  Kontakty a odkazy
  Aktuality
  Dokumenty
  Právne predpisy
  Dotácie
    Právne predpisy
    Rozpočet
    Informácia o poskytovaní dotácií na spracovanie ÚPD obcí
      Informácia o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v roku 2018 (.pdf, 378 kB)
      Informácia o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v roku 2017 (.pdf, 381 kB)
      Informácia o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v roku 2016 (.pdf, 386 kB)
      Informácia o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v roku 2015 (.pdf, 196 kB)
      Informácia o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovecej dokumentácie obcí v roku 2014 (.pdf, 21,3 kB)
      Informácia o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v roku 2013 (.pdf, 15 kB)
      Informácia o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v roku 2012 (.pdf, 14,9 kB)
      Informácia o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v roku 2011 (.pdf, 49,3 kB)
    Ako požiadať o dotáciu + formuláre
    Zoznam schválených žiadostí
    Zoznam žiadosti, ktorým nebola pridelena dotácia
    Zmluvy o poskytnutí dotácie
    Informácia o spôsobe preplácania dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácií obcí pre rok 2016
    Často kladené otázky
  Metodické usmernenia, oznámenia, stanoviská, pokyny
  Odborná spôsobilosť pre obstarávanie ÚPP a ÚPD obcami a samosprávnymi krajmi
  Registračné listy ÚPD
  Medzinárodná spolupráca
na začiatoktlačiť