Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
 
 
 
           
  Legislatíva Slovenskej republiky
    Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách
    Novely zákona č. 725/2004 Z. z.
    Vyhlášky k zákonu č. 725/2004 Z. z.
    Nariadenia vlády Slovenskej republiky
      NV č. 349/2009 Z. z. o najväčších prípustných rozmeroch vozidiel a jazdných súprav, najväčších prípustných hmotnostiach vozidiel a jazdných súprav a o označovaní vozidiel a jazdných (.pdf, 176 kB)
      NV č. 637/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa NV č. 135/2006 Z. z. (.pdf, 29,2 kB)
      NV č. 154/2006 Z. z. o používaní zariadení obmedzujúcich rýchlosť určitých kategórií motorových vozidiel (.pdf, 44,2 kB)
      NV č. 655/2007 Z. z. o technických požiadavkách na zníženie emisií z klimatizačných systémov v motorových vozidlách (.pdf, 55,1 kB)
      NV č. 140/2009 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (.pdf, 345 kB)
    Zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (.pdf, 81,9 kB)
    Novely zákona č. 93/2005 Z. z.
    Vyhláška č. 45/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (.pdf, 521 kB)
    Vyhláška č. 322/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje zameranie psychologických vyšetrení inštruktorov autoškôl a ich rozsah (.pdf, 72,3 kB)
    Zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov
    Vyhláška č. 44/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov (.pdf, 810 kB)
  Legislatíva Európskej únie
  Predpisy EHK / OSN
  Kódy OECD pre skúšanie lesných a poľnohospodárskych traktorov
  Zbierka zákonov SR
  Vestníky MDVRR SR
  Vestník vlády Slovenskej republiky
  Nariadenie vlády SR č. 349/2009 Z. z. o najväčších prípustných rozmeroch vozidiel a jazdných súprav, najväčších prípustných hmotnostiach vozidiel a jazdných súprav (.pdf, 176 kB)
  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 439/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2009 Z. z. (.pdf, 37,4 kB)
na začiatoktlačiť