Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
           
  CESTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA
    Legislatíva
    Technické predpisy rezortu
    Dokumenty
      Program opráv a údržby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2013 - 2017
      Program pokračovania prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2011-2014
      Program prípravy a výstavby ciest I. triedy na roky 2011 – 2014
      Nový projekt výstavby diaľnic a rýchlostných ciest
      Medzinárodné dohody o cestnej infraštruktúre
        Dodatok č. 1 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o výstavbe cestného mosta nad riekou Ipeľ na spoločnej štátnej hranici oboch štátov medzi obcami Peťov a Szécsény a nadväzujúcich ciest
        Dodatok č. 1 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o výstavbe cestného mosta nad riekou Ipeľ na spoločnej hranici oboch štátov medzi obcami Rároš a Rárospuszta a nadväzujúcich ciest
    Cestná sieť Slovenskej republiky
    Žiadosť o udelenie súhlasu s technickým riešením odlišným od STN
  CESTNÁ DOPRAVA
  SPOPLATNENIE CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY
na začiatoktlačiť