Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Dňa 6. októbra 2011 zverejnila Európska komisia návrh nariadení pre politiku súdržnosti EÚ na roky 2014 - 2020. Nariadenia sú zverejnené na: http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_en.cfm

 

 

na začiatoktlačiť