Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
 
 
 
           
  Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ
  Program predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ
  Programme of the Slovak presidency of the Council of the European Union
  Budúce maltské predsedníctvo v Rade EÚ
  Pracovný program Komisie na rok 2017
  Európska stratégia pre spolupracujúce inteligentné dopravné systémy
  Stratégia pre Európu v oblasti kozmického priestoru
  Európska stratégia pre nízkoemisnú mobilitu
  18-mesačný program Rady (1. januára 2016 – 30. júna 2017), (.pdf, 264 kB)
  Najnovšie dianie v EÚ
  Periodiká
  Európsky parlament
  Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov
  INFORMÁCIE PRE ÚOŠS, ODBORNÚ VEREJNOSŤ, SOCIÁLNYCH PARTNEROV, ZDRUŽENIA A OBČANOV O LEGISLATÍVNYCH ZÁMEROCH Európskej komisie
  Činnosti EK
  Biela kniha o dopravnej politike
    Zhrnutie vplyvov (.pdf, 368 kB)
    Oznámenie Komisie (.pdf, 479 kB)
    Pracovný dokument Komisie (.pdf, 991 kB)
  Charta základných práv Európskej únie
  Viacjazyčný tezaurus EÚ
  Rokovacie poriadky inštitúcií EÚ
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
  Verejné ponukové výberové konania (tendre) vyhlásené Európskou komisiou
na začiatoktlačiť