Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
           
  Program estónskeho, bulharského a rakúskeho predsedníctva v Rade EÚ
  Bulharské predsedníctvo v Rade EÚ
  Program bulharského predsedníctva
  Pracovný program Komisie na rok 2018
  Európska stratégia pre spolupracujúce inteligentné dopravné systémy
  Stratégia pre Európu v oblasti kozmického priestoru
  Európska stratégia pre nízkoemisnú mobilitu
  Najnovšie dianie v EÚ
  Periodiká
  Európsky parlament
  Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov
  INFORMÁCIE PRE ÚOŠS, ODBORNÚ VEREJNOSŤ, SOCIÁLNYCH PARTNEROV, ZDRUŽENIA A OBČANOV O LEGISLATÍVNYCH ZÁMEROCH Európskej komisie
  Činnosti EK
  Biela kniha o dopravnej politike
    Zhrnutie vplyvov (.pdf, 368 kB)
    Oznámenie Komisie (.pdf, 479 kB)
    Pracovný dokument Komisie (.pdf, 991 kB)
  Stratégia pre jednotný digitálny trh
  Charta základných práv Európskej únie
  Viacjazyčný tezaurus EÚ
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
  Verejné ponukové výberové konania (tendre) vyhlásené Európskou komisiou
na začiatoktlačiť