Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
 
 
 
           
  Odbor záležitostí EÚ a multilaterálnej spolupráce
  Charta základných práv Európskej únie
  Viacjazyčný tezaurus EÚ
  Rokovacie poriadky inštitúcií EÚ
    Rozhodnutie rady z 1. decembra 2009, ktorým sa prijíma rokovací poriadok Rady (2009/937/EÚ) (.pdf)
    Korigendum k rozhodnutiu Rady 2009/937/EÚ z 1. decembra 2009, ktorým sa prijíma rokovací poriadok Rady (Úradný vestník Európskej únie L 325 z 11. decembra 2009) (.pdf)
    Korigendum k rozhodnutiu Rady 2009/937/EÚ z 1. decembra 2009, ktorým sa prijíma rokovací poriadok Rady (Úradný vestník Európskej únie L 325 z 11. decembra 2009) (.pdf)
    Rozhodnutie komisie z 24. februára 2010, ktorým sa mení a dopĺňa rokovací poriadok Komisie (2010/138/EÚ, Euratom) (.pdf)
    Rozhodnutie komisie z 9. novembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rokovací poriadok Komisie (2011/737/EÚ, Euratom) (.pdf)
    Rozhodnutie rady z 19. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa jej rokovací poriadok (2011/900/EÚ) (.pdf)
  Biela kniha o dopravnej politike
  Verejné ponukové výberové konania – EK
  18-mesačný program Rady EÚ (01.07.2014 – 31.12.2015) (.pdf)
  18-mesačný program Rady (1. januára 2016 – 30. júna 2017)
  Luxemburské predsedníctvo
  Holandské predsedníctvo
na začiatoktlačiť