Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
           
  Program estónskeho predsedníctva
  Program estónskeho, bulharského a rakúskeho predsedníctva v Rade EÚ
  Estónske predsedníctvo v Rade EÚ
  Bulharské predsedníctvo v Rade EÚ
  Pracovný program Komisie na rok 2018
  Pracovný program Komisie na rok 2017
  Európska stratégia pre spolupracujúce inteligentné dopravné systémy
  Stratégia pre Európu v oblasti kozmického priestoru
  Európska stratégia pre nízkoemisnú mobilitu
  Najnovšie dianie v EÚ
  Periodiká
  Európsky parlament
  Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov
  INFORMÁCIE PRE ÚOŠS, ODBORNÚ VEREJNOSŤ, SOCIÁLNYCH PARTNEROV, ZDRUŽENIA A OBČANOV O LEGISLATÍVNYCH ZÁMEROCH Európskej komisie
  Činnosti EK
  Biela kniha o dopravnej politike
  Charta základných práv Európskej únie
  Viacjazyčný tezaurus EÚ
  Rokovacie poriadky inštitúcií EÚ
    Rokovací poriadok Európskej rady a Rokovací poriadok Rady EÚ
    Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
    Rozhodnutie Rady (EÚ, Euratom) 2015/2393
    Comments on the Rules of procedures (júl 2016)
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
  Verejné ponukové výberové konania (tendre) vyhlásené Európskou komisiou
na začiatoktlačiť