Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
 
 
 
           
  Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ
  Priority slovenského predsedníctva v Rade EÚ - elektronické komunikácie
  Priority slovenského predsedníctva v Rade EÚ - doprava
  Holandské predsedníctvo v Rade EÚ
  18-mesačný program Rady (1. januára 2016 – 30. júna 2017), (.pdf, 264 kB)
  Najnovšie dianie v EÚ
  Periodiká
  Európsky parlament
  Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov
  INFORMÁCIE PRE ÚOŠS, ODBORNÚ VEREJNOSŤ, SOCIÁLNYCH PARTNEROV, ZDRUŽENIA A OBČANOV O LEGISLATÍVNYCH ZÁMEROCH Európskej komisie
  Činnosti EK
  Biela kniha o dopravnej politike
  Stratégia pre jednotný digitálny trh
  Charta základných práv Európskej únie
  Viacjazyčný tezaurus EÚ
  Rokovacie poriadky inštitúcií EÚ
    Rokovací poriadok Európskej rady a Rokovací poriadok Rady EÚ
    Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
    Rozhodnutie Rady (EÚ, Euratom) 2015/2393
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
  Verejné ponukové výberové konania (tendre) vyhlásené Európskou komisiou
na začiatoktlačiť