Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
           
  Systém ohlasovania udalostí
  Pôsobnosť útvaru
  Kontakt
  Legislatíva v civilnom letectve
  Legislatíva v námornej plavbe
  Štatistika v civilnom letectve
  Záverečné správy
    Rok 2017
    Rok 2016
    Rok 2015
    Rok 2014
    Rok 2013
    Rok 2012
      2012 záverečné správy
        SKA2012001, 04.04.2012, OE-5298 / D-8977
        SKA2012002, 17.04.2012, OM-PDA
        SKA2012003, 01.05.2012, OM-KLO
        SKA2012004, 27.04.2012, D-2766
        SKA2012005, 02.05.2012, OM-6519
        SKA2012006, 06.05.2012, SP-YPL
        SKA2012007, 20.05.2012, OK-8918
        SKA2012008, 28.06.2012, OK-MAH18
        SKA2012009, 07.07.2012, parašutistická nehoda
        SKA2012010, 26.07.2012, LŠZ
        SKA2012011, 28.07.2012, LŠZ
        SKA2012012, 03.08.2012, OM-TMT
        SKA2012013, 07.08.2012, OM-7274
        SKA2012014, 01.08.2012, OM-P646
        SKA2012015, 19.08.2012, OK-MUA93
        SKA2012016, 27.08.2012, OK-8505
        SKA2012017, 17.09.2012, MPK ORBIT 3 28 / MINIPLANE TOP80
        SKA2012019, 03.10.2012, OM-AYF
        SKA2012020, 08.10.2012, OM-BRH
        SKA2012021, 16.11.2012, EI-EAC
        SKS2012001, 05.03.2012, OM-GEO
        SKS2012002, 14.08.2012, neoprávnené vniknutie vozidla na aktívnu RWY 31, LZIB
        SKS2012003, 18.09.2012, OM-XON
        SKS2012004, 20.12.2012, ACAS RA
        SKS2012005, 30.09.2012, OM-IVO
        SKI2012040, 03.04.2012, G-JOTA
        SKI2012067, 18.05.2012, OM-AKO
        SKI2012227, 07.10.2012, OM-RST
    Rok 2011
    Rok 2010
    Rok 2009
  Úrady a organizácie
  ECCAIRS
  Oznamy / INFO
na začiatoktlačiť