Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
 
 
 

Rezortný rozvojový program verejných prác na roky 2013 - 2015

   Textová časť  (151 kB)

   Príloha č. 1 - Železnice a dráhy  (355 kB)

   Príloha č. 1 - Diaľnice a rýchlostné cesty  (708 kB)

   Príloha č. 1 - Cesty I. triedy  (937 kB)

   Príloha č. 2 - Zoznam stavieb bez DSZ  (126 kB)

   Príloha č. 3 - Stav technickej prípravy verejných prác  (145 kB)

   Príloha č. 4 - Vysvetlenie údajov náplne v tabuľke  (135 kB)

   Kompletný materiál  (146 kB)

na začiatoktlačiť