Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Uvádzame prehľad o podujatiach a súťažiach, ktoré boli zorganizované v snahe prispieť ku skvalitneniu a zatraktívneniu odborného vzdelávania a prípravy žiakov na povolanie a tým i k docieleniu prípravy pracovnej sily v požadovanej kvalite i kvantite.

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

na začiatoktlačiť