Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
 
 
 

Tretia výzva OP URBACT II bola otvorená od 9. decembra 2011 do 15. marca 2012 od s cieľom vytvoriť 19 tematických sietí. Zahŕňala témy spojené so Stratégiou Európa 2020 pre inovatívne, udržateľné a inkluzívne mestá.

Stretnutie Monitorovacieho výboru URBACT II. sa konalo 23. apríla 2012 v Kodani a výsledkom je schválenie 19 projektov.

Novo schválené projekty teraz začínajú fázu rozvoja a potrebujú rozšíriť okruh svojich partnerov o ďalšie mestá.

Ak by ste sa chceli stať partnerom jedného z týchto projektov, alebo ak sa chcete dozvedieť niečo viac o téme projektu, obráťte sa na príslušného vedúceho partnera. V prípade záujmu Vám bližšie informácie poskytnú aj zamestannci odboru bytovej politiky a mestského rozvoja MDVRR SR, tel.: 02/59364269, 02/59364343 alebo veronika.rehakova@mindop.sk, milos.hajdin@mindop.sk.  

4D CITIES
 • Vedúci partner: Igualda (ES)
 • Kontakt: Macarulla Sanz Enric; enric.macarulla@gmail.com
 • Partneri: Tartu (EE), Novara (IT), Plunge (LT), Leeds (UK)
 • Problematika: Podpora integrovaných politík na inovácie v zdravotníctve tak, aby sa stali hnacou silou miestneho ekonomického rozvoja

CityLogo

 • Vedúci partner: Utrecht (NL)
 • Kontakt: Haye Folkertsama; h.folkertsma@utrecht.nl
 • Partneri: Coimbra (PT), Zaragoza (ES), Janov (IT), Krakov (PL)
 • Problematika: Mestská značka a marketing na podporu lepšieho umiestnenia miest v období po hospodárskej kríze

CreativeSpin

 • Vedúci partner: Birmingham (UK)
 • Kontakt: Suresh Patel; suresh.patel@birmingham.gov.uk
 • Partneri: Mons (BE), Sevilla (ES), Rotterdam (NL), Wroclaw (PL)
 • Problematika: Prepojenie kultúrneho a kreatívneho priemyslu (CCI) s ostatnými sektormi na podporu vedľajších účinkov s cieľom zabezpečiť trvalo udržateľný a integrovaný model socioekonomického rozvoja

CSI Europe

 • Vedúci partner: AGMA Manchester (UK)
 • Kontakt: Paul Evans; Paul.evans@neweconomymanchester.com
 • Partneri: Ancona (IT), Porto (PT), Poznaň (PL), Haag (NL)
 • Problematika: Zapojenie miest do mestského rozvojového fondu (UDF) v rámci iniciatívy JESSICA - Úloha finančných nástrojov v efektívnom plánovaní

DID RFSC

 • Vedúci partner: Umea (SE)
 • Kontakt: Albert Edman; albert.edman@umea.se
 • Partneri: Aglomerácie La Rochelle (FR), aglomerácie Veľké Nancy (FR), Zalau (RO), Hradec Králové (CZ)
 • Problematika: Referenčný rámec pre trvalo udržateľné mestá - Riadenie miestnych strategických plánov so zapojením všetkých zúčastnených strán / občanov v rámci integrovaného a trvalo udržateľného prístupu

E4C

 • Vedúci partner: Združenie miestnych Red (ES)
 • Kontakt: Ana Rodriguez; arodriguezl@ayto-torrejon.es
 • Partneri: Agueda (PT), Gent (Belgicko), Sunderland (UK), Patras (EL)
 • Problematika: E-zručnosti pre inovatívne mestá prostredníctvom spoločnej definície integrovaných mestských stratégií, politík a postupov

ENTER.HUB

 • Vedúci partner: Reggio Emilia (IT)
 • Kontakt: David Zilioli; David.zilioli@municipio.re.it
 • Partneri: Ulm (DE), Ciudad Real (ES), Craiova (RO), Aglomerácie Creil (FR)
 • Problematika: Železničné uzly / multimodálne rozhrania regionálneho významu v stredne veľkých mestách ako motory pre integrovaný rozvoj miest a hospodársku, sociálnu a kultúrnu regeneráciu

EUnivercities

 • Vedúci partner: Delft (NL)
 • Kontakt: Patrick Van Geel; pvgeel@delft.nl
 • Partneri: Varna (BG), Aachen (DE), Aalborg (DK), Lublin (PL)
 • Problematika: Preskúmanie partnerstiev medzi mestami a vysokými školami k zlepšeniu efektívnej spolupráce

INNOVA

 • Vedúci partner: Tomares (ES)
 • Kontakt: Alfonso Barrios Cardona; abarrios@tomares.es
 • Partneri: Santa Cruz (ES), Viborg (DK), Monza (IT), Molfetta (IT)
 • Problematika: Udržateľný obchodný rast založený na inováciách a znalostiach prostredníctvom vytvorenia pólov inovačných podnikov, participatívnej správy a sociálne zodpovedných modelov.

JOBTOWN

 • Vedúci partner: Cesena (IT)
 • Kontakt: Roberto Branchetti; branchetti_r@comune.cesena.fc.it
 • Partneri: Latsia (CY), Moshato Tavros (EL), Gondomar (PT), Thurrock (UK)
 • Problematika: Miestne partnerstvo pre rozvoj príležitostí v oblasti zamestnanosti mládeže

My Generation at Work

 • Vedúci partner: Rotterdam (NL)
 • Kontakt: Cleo Cleo Pouw; cc.pouw@rotterdam.nl
 • Partneri: Antverpy (BE), Riga (LV), Gdaňsk (PL), Glasgow (UK)
 • Problematika: Podpora zamestnateľnosti mladých ľudí na meniacom sa trhu práce so zameraním sa na podnikateľské zručnosti a postoje

PESL

 • Vedúci partner: Nantes (FR)
 • Kontakt: Benoit Cuvelier; benoitcuvelier@nantesmetropole.fr
 • Partneri: Antverpy (BE), Sofia (BG), Gijón (ES), Štokholm (SE)
 • Problematika: Úloha miestnych úradov a zapojenia rodičov do prevencie predčasného ukončenia školskej dochádzky

RE-Block

 • Vedúci partner: Budapest Okres XVIII (HU)
 • Kontakt: István Hunyadi; hunyadi@bp18.hu
 • Partneri: Gelsenkirchen (DE), Komotini (EL), Malaga (ES), Iasi (RO)
 • Problematika: Vytvorenie udržateľných poschodových budov prostredníctvom sociálnej súdržnosti, zelených plôch a znižovaním chudoby

SMART CITIES

 • ·edúci partner: Coimbra (PT)
 • Kontakt: Fernando Zeferino; zeferino@cm-coimbra.pt
 • Partneri: Santurtzi (ES), Gualdo tadino (IT), Gdynia (PL), Mizil (RO)
 • Problematika: Občianska Inovácia v inteligentných mestách - zlepšenie verejných služieb prostredníctvom otvoreného inovačného procesu.

Sustainable food for urban communities

 • Vedúci partner: Brusel Capital (BE)
 • Kontakt: Stephanie Mantell; smn@ibgebim.be
 • Partneri: Atény (EL), Messina (IT), Amersfoort (NL), Bristol (UK)
 • Problematika: Inovačné iniciatívy pre udržateľnejšiu výrobu potravín / maloobchodu a spotreby v mestských komunitách

URBACT Markets

 • Vedúci partner: Barcelona (ES)
 • Kontakt: Nuria Costa Galobart; ncosta@mercatsbcn.cat
 • Partneri: Torino (IT), Suceava (RO), Plovdiv (BG), Westminster (UK)
 • Problematika: Miestne trhy ako hnacie motory pre miestny hospodársky rozvoj a regeneráciu

USE ACT

 • Vedúci partner: Napoli (IT)
 • Kontakt: Gaetano Mollura; gaetano.mollura@comune.napoli.it
 • Partneri: Atény (EL), Barakaldo (ES), Dublin (IE), Baia Mare Metropolitnej doc (RO)
 • Problematika: Podpora príležitosti pre ľudí a podniky usadiť sa v existujúcich lokalitách a vyhnúť sa tak spotrebe pôdy, a to prostredníctvom nových plánovacích procesov a prístupov založených na partnerstve

USER

 • Vedúci partner: Aglomerácie Grenoble Alpes Metropole (FR)
 • Kontakt: Guillaume Tournaire; guillaume.tournaire@lametro.fr
 • Partneri: Barakaldo (ES), Malaga (ES), Pescara (IT), Lublin (PL)
 • Problematika: Nové procesy a partnerstvo pre udržateľnú a efektívnu mestskú regeneráciu spojením znalostí obyvateľov a pracovníkov v teréne.

WOOD FOOTPRINT

 • Vedúci partner: Pacos de Ferreira (PT)
 • Kontakt: Duarte Pedro Alvares; mail@mentortec.eu
 • Partneri: Larissa (EL), Yecla (ES), Sternatia (IT), Wycombe (UK)
 • Problematika: Podpora miestneho hospodárskeho rozvoja pomocou využitia brownfieldov a budov / priestorov opustených kvôli transformácii drevárskeho / nábytkárskeho sektoru
na začiatoktlačiť