Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

E-mail:                 vysetrovanie@mindop.sk

Mobil:                  hlásenie leteckých udalostí

+421 917 490 817

Tel:                     +421 2 594 94468

                                 +421 2 594 94686

                                 +421 2 594 94662

                                 +421 2 594 94676

Fax:                     +421 2 5273 1442

  

Korešpondenčná adresa:

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Letecký a námorný vyšetrovací útvar

Námestie slobody 6

P.O.BOX 100

810 05 Bratislava

 

 

 

 

 

Sídlo útvaru:

Lamačská cesta 8

 

 

 

 

 

 

 

 

na začiatoktlačiť