Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
           
  Riadiace a organizačné normy
  Politika informačnej bezpečnosti (.pdf, 600 kB)
  Rezortné predpisy
  Správne poplatky (.pdf, 420 kB)
  Stratégie a koncepcie
  Vestníky
  Výročné správy a verejné odpočty
  Kontrakty s organizáciami v pôsobnosti MDVRR SR
  Schválený rozpočet výdavkov kapitoly MDVRR SR (MDPT SR)
  Záverečný účet kapitoly MDVRR SR
  Žiadosť o poskytnutie údajov o energetickej efektívnosti (dotazník) (.ods, 15 kB)
  Zmluvy ministerstva
    Podklady k zverejňovaniu zmlúv do centrálneho registra zmlúv
      Manuál k pridávaniu zmlúv na Centrálny register zmlúv (aktualizované 24.2.2011) (.pdf, 1,7 MB)
      Metodika na vystavovanie zmlúv pre rezorty od 1. 1. 2011 (aktualizované 24.2.2010) (.pdf, 120 kB)
      Zákon 546/2010 z. z. (.pdf, 125 kB)
      Obrázok k aktualizovanej metodike (.zip, 60 kB)
      Vybrané otázky a odpovede (.pdf, 175 kB)
      Zápis z porady na ÚV dňa 7.2.2011 (.pdf, 115 kB)
    Zmluvy o poskytnutí návratnej resp. nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov (podľa uznesenia vlády SR č. 689/2011)
    Zmluvy MDPT SR a organizácií v pôsobnosti ministerstva uzatvorené od 4.7.2006 do 9.7.2010
    Zmluvy MDPT SR podľa uznesenia vlády č. 603/2010
  Faktúry určené ministerstvu
  Objednávky vystavené ministerstvom
  Infovek
  Linky k zmluvám rezortných organizácií podľa UV č. 603/2010
  Spoločné monitorovanie podľa Dohody 1995
  Dokumenty po zaniknutej organizácii URBION
  Výročná správa o operatívnej činnosti OLAF-u za rok 2013
  Výročná správa v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v SR
  Časopis Urbanita
  Terminologická komisia MDV SR
na začiatoktlačiť