Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Letecké predpisy ESARR

Rozhodnutím č. 05209/2016/C410-SCLVD/1566 (.pdf, 65,4 kB) zo dňa 12. 01. 2016 boli s účinnosťou od 15. 01. 2016 zrušené letecké predpisy ESARR 2 – Ohlasovanie a posudzovanie udalostí súvisiacich s bezpečnosťou v ATM; ESARR 3 – Uplatňovanie systémov manažmentu bezpečnosti poskytovateľmi služieb ATM a ESARR 4 – Posudzovanie a zmierňovanie rizík v ATM.

Rozhodnutím č. 05806/2018/SCL/06155 (.pdf, 188 kB) zo dňa 25. 01. 2018 bol s účinnosťou od 01. 02. 2018 zrušený letecký predpis ESARR 5 – Personál služieb manažmentu letovej prevádzky.

na začiatoktlačiť