Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
           
  ČINNOSŤ SEKCIE CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ
  CESTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA
  CESTNÁ DOPRAVA
    Dôležité oznamy
    Legislatíva
    Taxislužba
    Práva cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave
      Práva cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave
      Bližšie informácie k nariadeniu
      Na stiahnutie
        Právne predpisy
        Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 181/2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004
        Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení účinnom od 1. januára 2016 (.pdf, 628 kB)
        Manuál na odbornú prípravu podľa nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 181/2011 (.pdf, 797 kB)
        Informačná karta pre vodičov autobusov (.pdf, 84,1 kB)
        Správa o presadzovaní podľa článku 29 nariadenia (EÚ) č. 181/2011 (.pdf, 96,9 kB)
      Aktuality
      Zoznam určených autobusových staníc, kde sa poskytuje pomoc podľa nariadenia (EÚ) č. 181/2011
    Medzinárodné dohody v cestnej doprave
  SPOPLATNENIE CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY
na začiatoktlačiť