Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
           
  CESTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA
  CESTNÁ DOPRAVA
    Dôležité oznamy
    Legislatíva
    Taxislužba
    Práva cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave
      Upozornenie pre dopravcov od 1. marca 2017
      Práva cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave
      Zoznam určených autobusových staníc, kde sa poskytuje pomoc podľa nariadenia (EÚ) č. 181/2011
      Ďalšie informácie
        Právne predpisy
        Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 181/2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004
        Bližšie informácie k nariadeniu
        Manuál na odbornú prípravu podľa nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 181/2011 (.pdf, 797 kB)
        Informačná karta pre vodičov autobusov (.pdf, 84,1 kB)
        Správa o presadzovaní podľa článku 29 nariadenia (EÚ) č. 181/2011 - 2015 (.pdf, 96,9 kB)
        Správa Komisie o uplatňovaní nariadenia (EÚ) č. 181/2011 - COM(2016) 619 final
        Správa o presadzovaní podľa článku 29 nariadenia (EÚ) č. 181/2011 - 2017 (.pdf, 215 kB)
      Kampaň Európskej komisie + mobilná aplikácia
    Medzinárodné dohody v cestnej doprave
  SPOPLATNENIE CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY
na začiatoktlačiť