Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
vyhľadať

Na základe zákona č. 403/2010 Z.z., ktorým sa mení zákon č. 575/2010 Z.z., o organizácii činnosti vlády a organizácii štátnej správy v znení neskorších predpisov sa od 1. novembra 2010 mení názov Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR bolo zriadené ako Ministerstvo dopravy a spojov SR s účinnosťou od 1. augusta 1991 zákonom č. 298/1991 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky, v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 197/1991 Zb.

Organizačný poriadok (platný od 20.3.2014) (.pdf)

Organizačná štruktúra (platná od 20.3.2014) (.pdf)

Číselník útvarov (platný od 20.3.2014) (.pdf)

na začiatoktlačiť