Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Zoznam určených autobusových staníc, kde sa poskytuje pomoc podľa nariadenia (EÚ) č. 181/2011

Podľa článku 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 181/2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004 (ďalej len „nariadenie“) členské štáty určia autobusové a autokarové stanice, kde sa poskytuje pomoc zdravotne postihnutým osobám alebo osobám so zníženou pohyblivosťou. Členské štáty o tom informujú Komisiu. Komisia na internete sprístupní zoznam určených autobusových a autokarových staníc.

V tejto súvislosti Slovenská republika určila zoznam autobusových staníc. Vzhľadom na rekonštrukčné práce na autobusových staniciach sú pri autobusových staniciach uvedené aj termíny, odkedy bude pomoc podľa nariadenia na týchto staniciach poskytovaná.

Určené autobusové stanice, kde sa poskytuje pomoc podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 181/2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004 (.pdf, 150 kB)
(platí pre medzinárodnú pravidelnú autobusovú dopravu nad 250 km od 1. marca 2013 a vo vnútroštátnej diaľkovej doprave s dĺžkou trasy autobusovej linky nad 250 km od 1. marca 2017)

na začiatoktlačiť