Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
           
  Riadiace a organizačné normy
  Politika informačnej bezpečnosti (.pdf, 600 kB)
  Rezortné predpisy
  Správne poplatky (.pdf, 420 kB)
  Stratégie a koncepcie
  Vestníky
  Výročné správy a verejné odpočty
    VS 2016
    VS 2015
    Termíny verejných odpočtov za rok 2015
    VS 2014
    Termíny verejných odpočtov za rok 2014
    VS 2013
    Termíny verejných odpočtov za rok 2013
    VS 2012
      Rozpočtové organizácie
        Letecký úrad SR (.pdf, 1,4 MB)
        Slovenská správa ciest (.pdf, 2,5 MB)
        Štátna plavebná správa (.pdf, 1,6 MB)
        Slovenská stavebná inšpekcia (.pdf, 1,3 MB)
        Štátny fond rozvoja bývania (.pdf, 1,7 MB)
        Agentúra rozvoja vodnej dopravy (.pdf, 6,7 MB)
        Telekomunikačný úrad SR (.pdf, 780 kB)
        Poštový regulačný úrad (.pdf, 830 kB)
        Úrad pre reguláciu železničnej dopravy (.pdf, 1,1 MB)
        KÚCDaPK Košice (.pdf, 530 kB)
        KÚCDaPK Trenčín (.pdf, 345 kB)
        KÚCDaPK Žilina (.pdf, 1,1 MB)
        KÚCDaPK Trnava (.pdf, 380 kB)
        KÚCDaPK Bratislava (.pdf, 7,7 MB)
        KÚCDaPK Banská Bystrica (.pdf, 690 kB)
        KÚCDaPK Nitra (.pdf, 2,1 MB)
        KÚCDaPK Prešov (.pdf, 640 kB)
        Krajský stavebný úrad Trnava (.pdf, 670 kB)
        Krajský stavebný úrad Žilina (.pdf, 1,4 MB)
        Krajský stavebný úrad Prešov (.pdf, 1,3 MB)
        Krajský stavebný úrad Trenčín (.pdf, 550 kB)
        Krajský stavebný úrad Bratislava (.pdf, 1,0 MB)
        Krajský stavebný úrad Banská Bystrica (.pdf, 700 kB)
        Krajský stavebný úrad Nitra (.pdf, 1,5 MB)
        Krajský stavebný úrad Košice (.pdf, 1,2 MB)
      Príspevkové organizácie
      MDVRR SR (.pdf, 5,5 MB)
    Termíny verejných odpočtov za rok 2012
  Kontrakty s organizáciami v pôsobnosti MDVRR SR
  Schválený rozpočet výdavkov kapitoly MDVRR SR (MDPT SR)
  Záverečný účet kapitoly MDVRR SR
  Žiadosť o poskytnutie údajov o energetickej efektívnosti (dotazník) (.ods, 15 kB)
  Zmluvy ministerstva
  Faktúry určené ministerstvu
  Objednávky vystavené ministerstvom
  Infovek
  Linky k zmluvám rezortných organizácií podľa UV č. 603/2010
  Spoločné monitorovanie podľa Dohody 1995
  Dokumenty po zaniknutej organizácii URBION
  Výročná správa o operatívnej činnosti OLAF-u za rok 2013
  Výročná správa v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v SR
  Časopis Urbanita
  Terminologická komisia MDV SR
na začiatoktlačiť