Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
           
  XI. medzinárodná vedecko-technická konferencia AUTOMOTIVE SAFETY 2018, 18.-20.4.2018, Častá-Papiernička
  101. medzinárodná NGV konferencia 2018 - Perspektivy rozvoje a využití CNG/LNG v dopravě, 20.2.2017, Praha (.pdf, 110 kB)
  Odborná konferencia AUTOSYMPO 2017 - Emise 2017 - 1.-2.11.2017, Roztoky u Prahy (.pdf, 1,32 MB)
  Medzinárodná konferencia - Skúšanie, schvaľovanie a kontroly vozidiel na Slovensku a v EÚ, 27.4.2017, Bratislava
  10. medzinárodná NGV konferencia 2017 - Perspektivy rozvoje a využití CNG/LNG v dopravě, 23.2.2017, Praha (.pdf, 133 kB)
  Odborná konferencia AUTOSYMPO 2016 - Snižování emisí a alternativní pohony automobilů - 2.-3.11.2016, Roztoky u Prahy (.pdf, 1,65 MB)
  Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou "aktuálne otázky riešenia problémov bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v Žilinskom kraji", 27.10.016, Žilina
  7. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie CMDTUR 2016, 19.-20.10.2016, Žilina
  Seminár „Homologace a typové schvalování zemnědělských a lesnických vozidel“ Brno 4.4.2016 (.pdf, 205 kB)
  9. medzinárodná NGV konferencia 2016 - Perspektivy rozvoje a využití CNG/LNG v dopravě, 24.2.2016, Praha (.pdf, 674 kB)
  X. medzinárodná vedecko-technická konferencia AUTOMOTIVE SAFETY 2016, 22.-24.2.2016, Kielce
  Akreditované školenie "Nakladanie a upevňovanie nákladu v cestnej doprave" 28.1.2016, Žilina (.pdf, 570 kB)
  Odborná konferencia AUTOSYMPO 2015 - Alternativní pohony automobilů - 11.-12.11.2015, Roztoky u Prahy (.pdf, 1,44 MB)
  Akreditované školenie "Nakladanie a upevňovanie nákladu v cestnej doprave", 5.11.2015, Žilina (.pdf, 476 kB)
  12. medzinárodná konferencia - Skúšanie a homologizácia motorových vozidiel v medzinárodných súvislostiach - 8.10.2015, Nitra (.pdf, 2,77 MB)
  Akreditované školenie "Nakladanie a upevňovanie nákladu v cestnej doprave", 1.10.2015, Žilina (.pdf, 606 kB)
  Konferencia - Ekošoférovaním k čistejšiemu ovzdušiu nie len na Slovensku, 10.9.2015, Banská Bystrica
  Autonomous Vehicle Test & Development Symposium 2015, 16.-18.júna 2015, Stuttgart, Nemecko
  Odborný seminár "Stanica technickej kontroly v 21. storočí", 9.6.2015 Báč, 11.6.2015 Liptovský Hrádok (.pdf, 2,75 MB)
  Odborný seminár s medzinárodnou účasťou "Prevencia, ako nástroj zníženia dopravnej nehodovosti", 14.5.2015, Bratislava
  Školenie kontrolných technikov STK "Zmeny v predpisoch pre kontroly vozidiel" Bobrovec (.pdf, 115 kB)
  Seminár "Autoservisná technika a prax", 17.4.2015, Bratislava (.pdf, 97,6 kB)
  8. medzinárodná NGV konferencia 2015 - Perspektivy rozvoje a využití CNG/LNG v dopravě, 18.2.2015, Praha (.pdf, 641 kB)
  Odborný seminár "Prevádzka pôdohospodárskych strojov v cestnej premávke" - 17.2.2015, Nitra (.pdf, 2,89 MB)
  Odborná konferencia AUTOSYMPO 2014 - Alternativy pohonu automobilu - 5.-6.11.2014, Roztoky u Prahy (.pdf, 789 kB)
  Medzinárodná vedecká konferencia "Podiel Policajného zboru a ostatných zainteresovaných subjektov na napĺňaní cieľov Stratégie zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky v Slovenskej republike v rokoch 2011 až 2020", 9.10.2014, Bratislava
  IX. medzinárodná vedecko-technická konferencia AUTOMOTIVE SAFETY 2014, 8.-10.4.2014, Rajecké Teplice
  Seminár - Aktuální legislativní požadavky pro pracovní stroje, traktory a jejich přípojná vozidla - 31.3.2014, Brno (.pdf, 105 kB)
  7. medzinárodná NGV konferencia 2014 - Perspektivy rozvoje a využití CNG a LNG v dopravě, 18. a 19.2.2014, Praha (.pdf, 181 kB)
  Odborná konferencia AUTOSYMPO - FISITA 2013 - Alternativy pohonu automobilu - 30.-31.10.2013, Roztoky u Prahy
  11. medzinárodná konferencia - Skúšanie a homologizácia motorových vozidiel v medzinárodných súvislostiach - 3. a 4. 10. 2013, Nitra
    Program konferencie (.pdf, 3,13 MB)
  Školenia kontrolných technikov STK k novým metodickým pokynom
  2. odborný seminár Kontroly technického stavu vozidiel, 14.3.2013, Nitra (.pdf, 1,77 MB)
  6. medzinárodná NGV konferencia 2013 - Perspektivy rozvoje a využití CNG/LNG v dopravě, 19. a 20.2.2013, Praha (.pdf, 701 kB)
  24. konferencia so zahraničnou účasťou - Bezpečnosť a plynulosť v cestnej premávke, 25.-26.10.2012 Vysoké Tatry (.pdf, 7,0 MB)
  Odborná konferencia AUTO SYMPO 2012 - Alternativní pohony reálná šance pro mobilitu - 7.6.2012, Praha (.pdf, 711 kB)
  6. medzinárodná konferencia CMDTUR 2012 - 19. – 20. 4. 2012, Žilina
  Seminár - Aktuální legislativní požadavky pro pracovní stroje a traktory - 2.4.2012, Brno (.pdf, 110 kB)
  5. medznárodná NGV konferencia 2012 - Perspektivy rozvoje a využití CNG v dopravě, 20. a 21.2.2012, Praha (.pdf, 657 kB)
  Školenie kontrolných technikov STK - 06. - 13.02.2012 (.pdf, 210 kB)
  2. seminár k novým podmienkam podnikania v cestnej doprave - 3. a 8. 2. 2012 (.pdf, 80,7 kB)
  10.medzinárodná konferencia "Skúšanie a homologizácia motorových vozidiel v medzinárodných súvislostiach" - 29. a 30. 9. 2011 (.pdf, 4,11 MB)
  Odborný seminár "Kontroly technického stavu vozidiel" - 16. a 17.6.2011 (.pdf, 1,85 MB)
  Odborná konferencia "AUTO SYMPO 2011 - Vozidla na zemní plyn alternativa pro blízkou budoucnost" - 7.6.2011 (.pdf, 151 kB)
  12. odborný seminár "Aktuálne problémy v podnikaní v cestnej doprave - CEDOP 2011" - 17. a 18.5.2011
  1. medzinárodný kongres "ELECTROMOBILITY 2011" - 12. a 13.5.2011
  4. medzinárodná NGV konferencia 2011 - Perspektivy rozvoje a využití CNG v dopravě, 9. a 10.2.2011, Praha (.pdf, 816 kB)
  23. konferencia so zahraničnou účasťou "Bezpečnosť a plynulosť v cestnej premávke" - 11. - 12. 10. 2010
  Seminár "Aktuální legislativní požadavky pro stroje a traktory" - 23. marca 2010 (.pdf, 203 kB)
  3. medzinárodná NGV konferencia 2010 - Perspektivy rozvoje a využití CNG v dopravě, 3. a 4.2.2010, Praha (.pdf, 176 kB)
  Odborný seminár "Nová legislativa v cestnej doprave" - 3. decembra 2009 (.pdf, 285 kB)
  5. medzinárodná konferencia Cestná a mestská doprava a trvalo udržateľný rozvoj - CMDTUR 2009 - 4. – 5. 11. 2009
  2. ročník konferencie Greencar 2009 - Alternatívne pohonné hmoty - 5. 10. 2009
  9. medzinárodná konferencia „Homologizácia, skúšanie a kontroly vozidiel“ - 1.–2.10.2009
  2. ročník medzinárodnej konferencie VeROEx 2009 - 23. - 25. 9. 2009
  Medzinárodný kongres o bezpečnosti v cestnej doprave ROSALINE 2009 - 20. - 22. 4. 2009 , Bratislava
  11. odborný seminár "Aktuálne problémy v podnikaní v cestnej doprave - CEDOP 2009" - 4. a 5.2.2009
na začiatoktlačiť