Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Výročná správa v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v SR

MDVRR SR ako partner siete AFCOS (http://www.olaf.gov.sk/sietovi-partneri/ ) zverejňuje výročnú správu o činnosti v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v SR, ktorá bola vypracovaná členmi Pracovnej skupiny pre komunikáciu zriadenej pod Riadiacim výborom pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike.

 

Výročná správa za rok 2013 (.pdf, 800 kB)

Výročná správa za rok 2012 (.pdf, 1MB)

na začiatoktlačiť