Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
 
 
 
           
  Legislatíva Slovenskej republiky
    Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách
    Novely zákona č. 725/2004 Z. z.
    Vyhlášky k zákonu č. 725/2004 Z. z.
      Vyhláška č. 169/2010 Z. z. o osvedčení o evidencii časť I, osvedčení o evidencii časť II a technickom osvedčení vozidla (.pdf, 8,0 MB)
      Vyhláška č. 314/2013 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 169/2010 Z. z. (.pdf, 305 kB)
      Vyhláška č. 117/2016 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 169/2010 Z. z. (.pdf, 1,66 MB)
      Rekodifikované znenie vyhlášky č. 169/2010 Z. z. s poslednou novelou č. 117/2016 Z. z. (účinnosť od 15.03.2016) (.pdf, 3,12 MB)
      Vyhláška č. 482/2007 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 578/2006 Z. z. (.pdf, 42,2 kB)
      Vyhláška č. 48/2008 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 578/2006 Z. z. (.pdf, 40,3 kB)
      Vyhláška č. 144/2009 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 578/2006 Z. z.(.pdf, 33,9 kB)
      Vyhláška č. 457/2009 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 578/2006 Z. z. (.pdf, 73,2 kB)
      Vyhláška č. 228/2010 Z. z., ktorou sa mení a dopľňa vyhláška č. 578/2006 Z. z. (.pdf, 34,5 kB)
      Vyhláška č. 229/2010 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 578/2006 Z. z. (.pdf, 49,2 kB)
      Vyhláška č. 355/2011 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 578/2006 Z. z. (.pdf, 160 kB)
      Vyhláška č. 2/2012 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 578/2006 Z. z. (.pdf, 64,8 kB)
      Vyhláška č. 90/2013 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 578/2006 Z. z. (.pdf, 49,0 kB)
      Vyhláška č. 57/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 578/2006 Z. z. (.pdf, 52,3 kB)
      Vyhláška č. 191/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 578/2006 Z. z. (.pdf, 38,4 kB)
      Vyhláška č. 450/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 578/2006 Z. z. (.pdf, 67,8 kB)
      Rekodifikované znenie vyhlášky č. 578/2006 Z. z. s poslednou novelou č. 450/2015 Z. z. (účinnosť od 01.01.2016) (.pdf, 1,1 MB)
      Rekodifikované znenie vyhlášky č. 578/2006 Z. z. s poslednou novelou č. 191/2015 Z. z. a 450/2015 Z. z. (účinnosť od 01.04.2016) (.pdf, 1,1 MB)
      Vyhláška č. 29/2006 Z. z. o vzore a náležitostiach tlačív, kontrolných nálepiek, pečiatok a o vzore označenia ... (.pdf, 1,6 MB)
      Vyhláška č. 353/2009 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 29/2006 Z. z. (.pdf, 140 kB)
      Vyhláška č. 3/2012 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 29/2006 Z. z. (.pdf, 60,4 kB)
      Vyhláška č. 10/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 29/2006 Z. z. (.pdf, 1,9 MB)
      Rekodifikované znenie vyhlášky č. 29/2006 Z. z. s poslednou novelou č. 10/2015 Z. z. (.pdf, 3,1 MB)
      Vyhláška č. 143/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú druhy lekárničiek a obsah lekárničiek pre cestnú dopravu (.pdf, 129 kB)
      Vyhláška č. 464/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách (.pdf, 159 kB)
      Vyhláška č. 589/2009 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 464/2009 Z. z. (.pdf, 28,9 kB)
      Vyhláška č. 71/2010 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 464/2009 Z. z. (.pdf, 30,8 kB)
      Vyhláška č. 228/2010 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 464/2009 Z. z. (.pdf, 34,5 kB)
      Vyhláška č. 9/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 464/2009 Z. z. (.pdf, 50,7 kB)
      Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške č. 9/2015 Z. z. (.pdf, 23,0 kB)
      Rekodifikované znenie vyhlášky č. 464/2009 Z. z. s poslednou novelou č. 9/2015 Z. z. (.pdf, 506 kB)
    Nariadenia vlády Slovenskej republiky
    Zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (.pdf, 81,9 kB)
    Novely zákona č. 93/2005 Z. z.
    Vyhláška č. 45/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (.pdf, 521 kB)
    Vyhláška č. 322/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje zameranie psychologických vyšetrení inštruktorov autoškôl a ich rozsah (.pdf, 72,3 kB)
    Zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov
    Vyhláška č. 44/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov (.pdf, 810 kB)
  Legislatíva Európskej únie
  Predpisy EHK / OSN
  Kódy OECD pre skúšanie lesných a poľnohospodárskych traktorov
  Zbierka zákonov SR
  Vestníky MDVRR SR
  Vestník vlády Slovenskej republiky
  Nariadenie vlády SR č. 349/2009 Z. z. o najväčších prípustných rozmeroch vozidiel a jazdných súprav, najväčších prípustných hmotnostiach vozidiel a jazdných súprav (.pdf, 176 kB)
  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 439/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2009 Z. z. (.pdf, 37,4 kB)
na začiatoktlačiť