Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Technická služba overovania vozidiel

Poverená technická služba overovania vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek a overovania ich zhodnosti, overovania typu spaľovacích motorov inštalovaných v necestných strojoch a overovania ich zhodnosti („skúšobňa“) je povinná

  1. zabezpečovať činnosti súvisiace
   1. s vykonávaním testov typu vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek a overovanie ich zhodnosti na účely ich schvaľovania podľa zákona,
   2. s vykonávaním skúšok jednotlivo vyrobeného, dovezeného alebo prestavaného vozidla, jednotlivo vyrobeného alebo dovezeného systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky a overovanie ich zhodnosti na účely ich schvaľovania podľa zákona,
   3. s vykonávaním testov typu spaľovacích motorov inštalovaných v necestných strojoch a overovanie ich zhodnosti na účely ich schvaľovania podľa osobitného predpisu
  2. vystavovať
   1. protokoly o testoch typu vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky,
   2. protokoly o skúškach jednotlivo vyrobeného, dovezeného alebo prestavaného vozidla, jednotlivo vyrobeného alebo dovezeného systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky,
   3. protokoly o testoch typu spaľovacích motorov inštalovaných v necestných strojoch;
   4. písomne oznámiť ministerstvu zmenu podmienok, údajov a dokladov, a to bezodkladne, najneskôr do piatich pracovných dní od vzniku zmeny.

Poverenými technickými službami overovania vozidiel sú

na začiatoktlačiť