Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
 
 
 

Technická služba overovania vozidiel

Poverená technická služba overovania vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek a overovania ich zhodnosti, overovania typu spaľovacích motorov inštalovaných v necestných strojoch a overovania ich zhodnosti („skúšobňa“) je povinná

a)   zabezpečovať činnosti súvisiace

1.     s vykonávaním testov typu vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek a overovanie ich zhodnosti na účely ich schvaľovania podľa zákona,

2.     s vykonávaním skúšok jednotlivo vyrobeného, dovezeného alebo prestavaného vozidla, jednotlivo vyrobeného alebo dovezeného systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky a overovanie ich zhodnosti na účely ich schvaľovania podľa zákona,

3.     s vykonávaním testov typu spaľovacích motorov inštalovaných v necestných strojoch a overovanie ich zhodnosti na účely ich schvaľovania podľa osobitného predpisu

b)   vystavovať

1.     protokoly o testoch typu vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky,

2.     protokoly o skúškach jednotlivo vyrobeného, dovezeného alebo prestavaného vozidla, jednotlivo vyrobeného alebo dovezeného systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky,

3.     protokoly o testoch typu spaľovacích motorov inštalovaných v necestných strojoch;

c)   písomne oznámiť ministerstvu zmenu podmienok, údajov a dokladov, a to bezodkladne, najneskôr do piatich pracovných dní od vzniku zmeny.

Poverenými technickými službami overovania vozidiel sú

Ø  EVPÚ, a.s., Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica, http://www.evpu.sk/

Ø  EXAKTA, s.r.o., Hraničná 2, 040 01 Košice, http://www.exakta.sk/

Ø  SLOVDEKRA, s.r.o., Polianky 19, 841 01 Bratislava, http://www.slovdekra.sk/

Ø  SÚDST, s.r.o., Kvačalova 782/11, 010 01 Žilina, http://www.sudst.sk/

Ø   Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky , http://www.nppc.sk/; http://www.tsup.sk/

Ø  Continental Matador Rubber, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov,

http://www.matador.sk/index.cfm?module=ActiveWeb&page=WebPage&s=vipotest-uvod

Ø  VÚSAPL, a.s., Novozámocká 179, 949 01 Nitra, http://www.vusapl.sk/

Ø  Výskumný ústav dopravný, a.s., Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina, http://www.vud.sk/

Ø  ZV-TEST, s.r.o., Buzulucká 3, 960 01 Zvolen, http://www.zvtest.sk/

Ø  EMC PRODUCT SERVICE SLOVAKIA, spol. s r.o., Divina 595, 013 31 Divina. emcps@internet.sk

Ø  TÜV SÜD Czech s.r.o., Novodvorská 994, Praha 4, Česká republika, www.tuv-sud.cz

 

 

 

na začiatoktlačiť