Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Rok 2017

EAD publikované v Ú. v. EÚ, C 343, 13.10.2017 - slovenský jazyk (.pdf, 537 kb)

EAD publikované v O.J. EU, C 343, 13.10.2017 -anglický jazyk  (.pdf, 522 kb)

hEN publikované v Ú. v. EÚ, C 267, 11.8.2017 - slovenský jazyk (.pdf, 1569 kB)

hEN publikované v O.J. EU, C 267, 11.8.2017 - anglický jazyk (.pdf, 1568 kB)

EAD publikované v Ú. v. EÚ, C 183, 9.6.2017 - slovenský jazyk (.pdf, 850 kB)

EAD publikované v O.J. EU, C 183, 9.6.2017 - anglický jazyk (.pdf, 847 kB)

EAD publikované v Ú. v. EÚ, C 118, 12.4.2017 - slovenský jazyk (.pdf, 848kB)

EAD publikované v O.J. EU, C 118, 12.4.2017 - anglický jazyk (.pdf, 844kB)

hEN publikované v Ú. v. EÚ, C  076, 10. 3. 2017 – slovenský jazyk

hEN publikované v O.J. EU, C 076, 10. 3. 2017 – anglický jazyk

EAD publikované v Ú. v. EÚ, C 010, 13. 1. 2017 – slovenský jazyk

EAD published in the OJ EU, C 010, 13. 1. 2017 - english

Rok 2016

EAD publikované v Ú. v. EÚ, C 054, 12. 2. 2016 – slovenský jazyk

 

EAD publikované v O. J. EÚ, C 054, 12. 2. 2016 – anglický jazyk

 

hEN publikované v Ú. v. EÚ, C 126, 8. 4. 2016 – slovenský jazyk

 

hEN publikované v O.J. EU, C 126, 8. 4. 2016 – anglický jazyk

 

EAD publikované v Ú. v. EÚ, C 172, 13. 5. 2016 – slovenský jazyk


EAD publikované v O. J. EU, C 172, 13. 5. 2016 – anglický jazyk


hEN publikované v Ú. v. EÚ, C 209, 10. 6. 2016 – slovenský jazyk


hEN publikované v O. J. EU, C 209, 10. 6. 2016 – anglický jazyk

 

EAD publikované v Ú. v. EÚ, C 248, 8. 7. 2016 – slovenský jazyk

 

EAD publikované v O. J. EU, C 248, 8. 7. 2016 – anglický jazyk

 
 
 
 

 

 

Rok 2015

hEN publikované v Ú. v. EÚ  C 54, 13. 2. 2015 – slovenský jazyk

hEN publikované v OJ EU C 35, 13.2.2015 – anglický jazyk

hEN publikované v Ú. v. EÚ C226, 10.7.2015 – slovenský jazyk

hEN publikované v OJ EU C226, 10.7.2015 – anglický jazyk

EAD publikované v Ú. v. EÚ C226, 10.7.2015 – slovenský jazyk

EAD publikované v Ú. v. EÚ C226, 10.7.2015 – anglický jazyk

hEN publikované v Ú. v. EÚ C 378, 13. 11. 2015 – slovenský jazyk

hEN publikované v Ú. v. EÚ C 378, 13. 11. 2015 – anglický jazyk

EAD publikované v Ú. v. EÚ C 378, 13. 11. 2015 – slovenský jazyk

EAD publikované v Ú. v. EÚ C 378, 13. 11. 2015 – anglický jazyk

 

Rok 2014

hEN publikované v Ú. v. EÚ C 259, 8.8.2014 (neúplné vydanie) – slovenský jazyk

hEN publikované v Ú. v. EÚ C 259, 8.8.2014 (neúplné vydanie) – anglický jazyk

hEN publikované v Ú. v. EÚ C 359, 10.10.2014 – slovenský jazyk

hEN publikované v Ú. v. EÚ C 359, 10.10.2014 – anglický jazyk

 

Rok 2013

Publikované v Ú. v. EÚ C 186, 28.6.2013, s. 24 – anglický jazyk

Publikované v Ú. v. EÚ C 186, 28.6.2013, s. 24 – slovenský jazyk

na začiatoktlačiť