Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
           
  Kontakty a odkazy
  Aktuality
  Dokumenty
  Právne predpisy
  Dotácie
    Právne predpisy
      Zákon č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí (.pdf, 64,3 kB)
      Opatrenie č. 321/2011 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí (.pdf, 42 kB)
      Vyhláška MDVRR SR č. 59/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o hodnotiacich kritériách a spôsobe hodnotenia žiadostí o poskytnutie dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí (.pdf, 167 kB)
    Rozpočet
    Informácia o poskytovaní dotácií na spracovanie ÚPD obcí
    Ako požiadať o dotáciu + formuláre
    Zoznam schválených žiadostí
    Zoznam žiadosti, ktorým nebola pridelena dotácia
    Zmluvy o poskytnutí dotácie
    Informácia o spôsobe preplácania dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácií obcí pre rok 2016
    Často kladené otázky
  Metodické usmernenia, oznámenia, stanoviská, pokyny
  Odborná spôsobilosť pre obstarávanie ÚPP a ÚPD obcami a samosprávnymi krajmi
  Registračné listy ÚPD
  Medzinárodná spolupráca
na začiatoktlačiť