Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
           
  Zákazky s nízkymi hodnotami
  Archív profilu verejného obstarávateľa
    Nadlimitné zákazky
      Modelový výskum dispozičného riešenia Vodného diela Kolárovo na Váhu s ohľadom na nautické podmienky a podmienky plavebnej bezpečnosti
      Upratovacie služby
        Informácia o otváraní časti ponúk "Ostatné"
        Informácia o otváraní časti ponúk "Kritériá"
      Analýza služieb v oblasti stavebného konania, územného plánovania a plánovania hospodárskeho a sociálneho rozvoja a návrh optimalizácie poskytovania služieb
      Jednotný informačný systém v cestnej doprave - Elektronické služby v doprave
      Národný systém dopravných informácií – NSDI
      Rámcová dohoda pre podporné činnosti projektov štrukturálnych fondov
    Podlimitné zákazky
    Zákazky, ktoré nespĺňajú podmienky podľa § 4 ods. 2 alebo ods. 3
    Oznamy a informácie
na začiatoktlačiť