Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
           
  Zákazky s nízkymi hodnotami
  Archív profilu verejného obstarávateľa
    Nadlimitné zákazky
      Modelový výskum dispozičného riešenia Vodného diela Kolárovo na Váhu s ohľadom na nautické podmienky a podmienky plavebnej bezpečnosti
      Upratovacie služby
      Analýza služieb v oblasti stavebného konania, územného plánovania a plánovania hospodárskeho a sociálneho rozvoja a návrh optimalizácie poskytovania služieb
      Jednotný informačný systém v cestnej doprave - Elektronické služby v doprave
      Národný systém dopravných informácií – NSDI
        Predbežné oznámenie
        Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
        Vysvetlenia a odpovede na otázky - NSDI
        Vysvetlenia a odpovede na na otázky - doplnenie - NSDI
        Žiadosť o predĺženie lehoty na predĺženie žiadosti o účasť
        Odpoveď na žiadosť o predĺženie lehoty žiadosti o účasť
      Rámcová dohoda pre podporné činnosti projektov štrukturálnych fondov
    Podlimitné zákazky
    Zákazky, ktoré nespĺňajú podmienky podľa § 4 ods. 2 alebo ods. 3
    Oznamy a informácie
na začiatoktlačiť