Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Predpisy rezortu MDVRR SR

Cestná infraštruktúra (aktualizované ku 12.2.2016)

Cestná doprava (aktualizované ku 12.2.2016)

Železničná doprava (aktualizované ku 12.2.2016)

Vodná doprava (aktualizované ku 12.2.2016)

Letecká doprava (aktualizované ku 12.2.2016)

Poštové služby (aktualizované ku 12.2.2016)

Elektronické komunikácie (aktualizované ku 12.2.2016)

Cestovný ruch (aktualizované ku 12.2.2016)

Regionálny rozvoj (aktualizované ku 12.2.2016)

Výstavba (aktualizované ku 12.2.2016)

Bytová politika a mestský rozvoj (aktualizované ku 12.2.2016)

Iné (aktualizované ku 12.2.2016)

na začiatoktlačiť