Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Informácie o verejných odpočtoch podriadených organizácií:

Názov organizácie

Typ hospodárenia

Miesto konania odpočtu:

Čas konania

 

rozpočt./prísp.

adresa, miestnosť, poschodie

dátum,hod.

Dopravný úrad

rozpočtová

DÚ, Letisko M. R. Štefánika, Bratislava,
budova č. 3, prízemie zasadacia miestnosť č. 7

20.5.2014, 10:00
Poštový regulačný úrad

rozpočtová

Ulica 1. mája č. 16, Žilina, zasadačka stáleho pracoviska regulačného úradu pre oblasť poštových služieb 23.5.2014, 10:00
Telekomunikačný úrad

rozpočtová

Továrenská 7, Bratislava, zasadačke regulačného úradu 20.5.2014, 09:00
Slovenská správa ciest

rozpočtová

SSC, Miletičová 19, 826 19 Bratislava, v informačnom centre 12.5.2014, 09:00
Agentúra rozvoja vodnej dopravy

rozpočtová

ARVD na Námestí slobody č.6, Bratislava, v miestnosti č.735 na 7. poschodí v budove sídla

29.5.2014, 10:00
Slovenská stavebná inšpekcia

rozpočtová

MDVRR, Lamačská cesta 8, Bratislava, v malej zasadacej miestnosti

16.5.2014, 10:00

Slovenská agentúra pre cestovný ruch príspevková SACR, Dr. V. Clementisa 10, Bratislava 23.5.2014, 13:00
na začiatoktlačiť