Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
           
  Riadiace a organizačné normy
  Politika informačnej bezpečnosti (.pdf, 600 kB)
  Rezortné predpisy
  Správne poplatky (.pdf, 420 kB)
  Stratégie a koncepcie
  Vestníky
  Výročné správy a verejné odpočty
    VS 2016
    VS 2015
    Termíny verejných odpočtov za rok 2015
    VS 2014
    Termíny verejných odpočtov za rok 2014
    VS 2013
      Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (.pdf, 37,8 MB)
      Rozpočtové organizácie
        Dopravný úrad (.pdf, 2,6MB)
        Poštový regulačný úrad (.pdf, 1,0MB)
        Telekomunikačný úrad (.pdf, 920kB)
        Slovenská správa ciest (.pdf 2,1MB)
        Agentúra rozvoja vodnej dopravy (.pdf, 780 kB)
        Slovenská stavebná inšpekcia (.pdf, 1,2 MB)
      Príspevkové organizácie
    Termíny verejných odpočtov za rok 2013
    VS 2012
    Termíny verejných odpočtov za rok 2012
  Kontrakty s organizáciami v pôsobnosti MDVRR SR
  Schválený rozpočet výdavkov kapitoly MDVRR SR (MDPT SR)
  Záverečný účet kapitoly MDVRR SR
  Žiadosť o poskytnutie údajov o energetickej efektívnosti (dotazník) (.ods, 15 kB)
  Zmluvy ministerstva
  Faktúry určené ministerstvu
  Objednávky vystavené ministerstvom
  Infovek
  Linky k zmluvám rezortných organizácií podľa UV č. 603/2010
  Spoločné monitorovanie podľa Dohody 1995
  Dokumenty po zaniknutej organizácii URBION
  Výročná správa o operatívnej činnosti OLAF-u za rok 2013
  Výročná správa v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v SR
  Časopis Urbanita
  Terminologická komisia MDV SR
na začiatoktlačiť