Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

                                   Súťaž o najlepšiu inováciu v cestovnom ruchu 2016

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja vypisuje už v poradí tretí ročník Súťaže o najlepšiu inováciu v cestovnom ruchu.

Prvé dva ročníky ukázali životaschopnosť tejto súťaže, ktorá sa prejavila v pochopení zámeru o podnietenie podnikateľských subjektov o inovačné procesy.

Cieľom Súťaže o najlepšiu inováciu v cestovnom ruchu je zvýšenie záujmu o turistickú destináciu Slovensko zo strany domácej, ale aj zahraničnej klientely, zvýšenie konkurencieschopnosti subjektov podnikajúcich v cestovnom ruchu, zvýšenie úrovne kvality služieb, väčšie zviditeľnenie bohatého portfólia slovenských atraktivít a v neposlednom rade aj popularizácia Slovenska ako atraktívneho turistického cieľa.

Štatút Súťaže o najlepšiu inováciu v cestovnom ruchu je spracovaný s cieľom vytvorenia zdravej súťaživosti s poukázaním na nevyhnutnú potrebu inovácií v cestovnom ruchu, ak chceme dosiahnuť jeho pozitívny rast.

Víťazný príspevok bude ocenený Cenou ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Ocenené môžu byť aj ďalšie príspevky na základe rozhodnutia komisie. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční každoročne v rámci sprievodného programu medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour v Bratislave.

Súťažné projekty zasielajte 2x v tlačenej forme na adresu sekcie cestovného ruchu MDVRR SR v zmysle štatútu súťaže. Kontaktná osoba pre súťažiace subjekty je pani Tatiana Jarúnková: mail: Tatiana.Jarunkova@mindop.sk a telefonický kontakt je: 02/59494811.

Ďalšie informácie TU: Štatút súťaže

na začiatoktlačiť