Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
 
 
 

 

 

      Dovoľte, aby som Vás privítal na stránke Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR venovanej slovenskému predsedníctvu vo Vyšehradskej skupine, ktoré  potrvá od 1. júla 2014 do 30. júna 2015.  

     Na tejto stránke nájdete všetky dôležité informácie týkajúce sa nášho programu a plánovaných podujatí počas nášho vyšehradského predsedníctva. Slovenské predsedníctvo sa v rámci rezortu dopravy zameriava na tri kľúčové oblasti, predovšetkým na jednotlivé druhy dopravy, cestovný ruch a regionálny a územný rozvoj. V rámci týchto priorít plánujeme usporiadať 17 podujatí na úrovni ministrov, štátnych tajomníkov a expertov.

      Nedávno sme spolu s Českou republikou, Maďarskom a Poľskom oslávili desiate výročie nášho vstupu do Európskej únie, ktorý predstavuje dôležitý míľnik v  národných dejinách tak Slovenska, ako aj našich partnerov z V4. Verím, že ďalšie prehĺbenie spolupráce medzi našimi krajinami prispeje k posilneniu konkurencieschopnosti a súdržnosti strednej Európy  a zvýšeniu dynamiky celého regiónu.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 František Palko, štátny tajomník

Dokumenty na stiahnutie:

Program SK V4 PRES (Júl 2014 - Jún 2015)

Program MDVRR SR:

Program podujatí MDVRR SR počas SK V4 PRES

Úžitočné linky:

Oficiálna stránka SK V4 PRES - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Oficiálna stránka Vyšehradskej skupiny

Medzinárodný Vyšehradský fond

V4 Revue

 

na začiatoktlačiť