Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Nové opatrenia niektorých krajín týkajúce sa sociálnej oblasti v cestnej;

Už pár mesiacov prebiehajú vážne diskusie niektorých členských štátoch Európskej únie o sociálnych podmienkach pracovníkov aktívnych v oblasti cestnej dopravy, ktorí sú vysielaní na plnenie svojich úloh do iných členských štátov.

Kľúčovým problémom týchto diskusií sa stali predovšetkým doby odpočinku vodičov, ktoré sú ustanovené v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006. Toto nariadenie je platné a právne záväzné vo všetkých členských štátoch EÚ. Nariadenie bolo vypracované a schválené z dôvodu zlepšenia pracovných podmienok vodičov a zvýšenia bezpečnosti na cestách.

Avšak uvedené nariadenie nie je celkom jednoznačné v niektorých svojich ustanoveniach a umožňuje rôzny výklad. Preto pristúpilo niekoľko členských štátov k národným úpravám svojej legislatívy, v ktorej sa sprísnili podmienky trávenia doby odpočinku vodičov a zaviedli sa prísne sankcie za ich porušovanie.

Nariadenie neuvádza, kde má byť vykonávaný pravidelný týždenný odpočinok avšak nepriamo predpokladá, že by to malo byť mimo vozidla, pretože nariadenie 561/2006 uvádza, že denný odpočinok a dobu skráteného týždenného odpočinku môže vodič čerpať mimo základne, ak je vozidlo vybavené vhodnými zariadeniami na spanie.

Pravdepodobne  najprísnejšie opatrenia zaviedlo Francúzsko. Podľa francúzskeho zákona č. 2014-790 ak vodič bude čerpať pravidelný týždenný odpočinok vo vozidle hrozí mu trest odňatia slobody na jeden rok a pokuta 30.000 EUR.

Ďalším členským štátom, ktorý sprísnil vo svojej legislatíve podmienky trávenia doby odpočinku vodiča vo vozidle je Belgicko. V Belgicku za porušenie hrozí pokuta vodičovi vo výške 1.800 EUR.

Preklad príslušných častí opatrení tu: Francúzsko - zákon (.pdf 112 kB), Belgicko - zákon (.pdf 199 kB)

Zároveň vysvetlenie veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belgicku sa nachádza v prílohe tu: Reakcia veľvyslanectva (.pdf 800 kB)

Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií oslovila príslušných pracovníkov ministerstiev dopravy v Belgicku a vo Francúzsku, aby získala podrobnejšie informácie o vymáhaní práva v súvislosti s týmito opatreniami.

Z belgického ministerstva dopravy sme získali nasledovnú odpoveď:

preklad listu(.pdf 283 kB)

originál listu(.pdf 1,2 MB)

na začiatoktlačiť