Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
           
  Banková štatistika
  Ubytovacia štatistika
  Kongresový cestovný ruch
  Kúpeľný cestovný ruch
  Vidiecky cestovný ruch
  Aktívny zahraničný cestovný ruch
    Aktívny zahraničný cestovný ruch v roku 2016
    Aktívny zahraničný cestovný ruch v roku 2015
    Aktívny zahraničný cestovný ruch v roku 2014
      Aktívny zahraničný cestovný ruch SR v roku 2014 - výsledky výberového štatistického zisťovania - celý rok
        Zahraniční návštevníci SR - hraničné priechody - náhodný výber
          Zahraniční návštevníci SR - hraničné priechody (.pdf) (452 kB)
        Zahraniční návštevníci SR - turistické centrá - podľa krajiny pôvodu
      Aktívny zahraničný cestovný ruch SR v roku 2014 - výsledky výberového štatistického zisťovania - zimná etapa
      Aktívny zahraničný cestovný ruch SR v roku 2014 - výsledky výberového štatistického zisťovania - jesenná etapa
      Aktívny zahraničný cestovný ruch SR v roku 2014 - výsledky výberového štatistického zisťovania - letná etapa
      Aktívny zahraničný cestovný ruch SR v roku 2014 - výsledky výberového štatistického zisťovania - jarná etapa
    Aktívny zahraničný cestovný ruch v roku 2013
    Aktívny zahraničný cestovný ruch v roku 2012
  Domáci cestovný ruch
  Satelitný účet cestovného ruchu
  Štatistika UNWTO
na začiatoktlačiť